Wzory dokumentów

Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :

Wniosek o doręczenie pisma procesowego Kmn

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności KM

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentcyjnych KMP

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zaliczka alimentacyjna

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji_formularz urzędowy KM, KMP

Pliki można otworzyć w darmowym programie Adobe Reader, który możecie Państwo pobrać: pobierz Adobe Reader