KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Informacja dla interesantów

I N F O R M AC J A   D LA   I N T E R E S A N T Ó W

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiczną komornik Remigiusz Wierzbicki informuje, że  wizyty w kancelarii należy ograniczyć do niezbędnego minimum
i wizytę należy uprzedzić telefonicznie.

Stosowne wyjaśnienia o swojej sytuacji majątkowej, zobowiązania spłaty,
jak i inne dokumenty można złożyć przesyłając je pocztą tradycyjną lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: ☎ 75 612 30 55, ☎ 781 096 876

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki - PKO BP S.A. Oddział I we Wrocławiu nr: 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556 (w tytule wpłaty należy podać nr sygn. sprawy lub dane osoby, której dotyczy wpłata).

Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki.

Klauzula informacyjna - RODO

Informacji w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Remigiusza Wierzbickiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Administratorem danych osobowych jest Remigiusz Wierzbicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze ul.Pocztowa 6/2, 58-500 Jelenia Góra (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 75 612 30 55

adres: Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze ul.Pocztowa 6/2, 58-500 Jelenia Góra.

 Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Piotr Wierzbicki niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Polityka cookies

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel strony internetowej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki z siedzibą przy  ul. Pocztowa 6/2 w Jeleniej Górze.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji strony internetowej komornik-wierzbicki.pl

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

  • świadczenia usług;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Czytaj więcej...