KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Aktualne licytacje

II Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wolnostojącym produkcyjno - usługowym

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc, że w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiwicza 29/3...

Km 1342/18 I Licytacja ułamkowej nieruchomości Podgórzyn

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.06.2021 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze...