KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

II licytacja ułamkowej nieruchomości (udział 1/6)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-02-2020 r. o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest stanowiący własność dłużnika Krzysztofa Garbowskiego udział 1/6 w lokalu mieszkalnym o pow. użytkowej 72,65 m2 składającym się z przedpokoju, garderoby, 3 pokoi, kuchni
i łazienki z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 20,10 m2 oraz piwnica o pow. 8,92 m2. Pow. całkowita lokalu wynosi 101,67 m2. Nieruchomość położona jest w Strużnicy 13/1, gm. Mysłakowice i objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00040372/8.
Z prawem własności nieruchomości związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 49/100. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00028755/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 14 667,00 zł.
Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 9 778,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 466,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

I Licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Książęcej 2 w Jeleniej Górze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górz nr VII przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 07-02-2020 r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1 o powierzchni 37,93 m2, składająca się z pokoju
o powierzchni 18,53 m2, kuchni o powierzchni 14,04 m2, łazienki z wc 2,36 m2 i przedpokoju 3,00 m2, położona w Jeleniej Górze, gmina M. Jelenia Góra, powiat M. Jelenia Góra, w budynku wielorodzinnym przy ul. Książęcej 2, posadowionym na działce ew. nr 40 o pow. 200 m2 zabudowanej po obrysie budynku. Do lokalu przynależy piwnica nr 0.1 o powierzchni 9,67 m2. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą do użytku właścicieli lokali wynoszący 986/10000. Zgodnie z zapisami działu II księgi wieczystej nr JG1J/00040310/6 właścicielem nieruchomości lokalowej jest dłużnik egzekwowany Jolanta Kroll.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 67 300,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 50 475,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

I licytacja nieruchomości lokalowej w Szklarskiej Porębie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-03-2020 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 7
o powierzchni 35,81 m2. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz balkonu. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni 10,50m2. Lokal położony jest
w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski w budynku wielorodzinnym nr 4 przy ulicy Dworcowej. Budynek posadowiony jest na działce ew. nr 375, obręb nr 0005 o powierzchni 0,0182 ha. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1/9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księga wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00031246/0. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Sonia Owsiewska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 35 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

I Licytacja lokalu mieszkalnego w Kowarach

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-02-2020 r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Kowarach przy ul. Matejki 18/11
o powierzchni użytkowej 26,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,60 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,60 m2. Łączna powierzchnia wynosi 28,00 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną z sieci, gazową, c.o. z sieci miejskiej, teletechniczną. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 270/10000. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00072559/6. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Daniel Nowicki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 71 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 53 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

I licytacja udziału 1/8 w nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30/01/2020 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A U D Z I A Ł U W N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość lokalowa w udziale 1/8 nr 9 położona
w budynku wielorodzinnym w Piechowicach przy ul. 1-go Maja 9C, gmina Piechowice, powiat jeleniogórski. Lokal o pow. 41,00 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w prawie własności gruntu i w takim samym udziale w częściach wspólnych budynku
w wysokości 19/1000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00062382/1. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej udział będący przedmiotem egzekucji stanowi własność dłużnika egzekwowanego Małgorzaty Jóźwik. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00038136/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65 000,00 zł.

Udział 1/8 należący do dłużniczki oszacowano na kwotę 8 125,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 6 093,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/8
w nieruchomości, tj. 812,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia

się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Pouczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 3­1 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).

 

I licytacja nieruchomości Mysłakowice


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 521/17, Km 1777-1838/18
Jelenia Góra, dnia 30.09.2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 521/17
(rw)

*1019093000275*O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 03.02.2020 r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 11, działka nr ew. 965, obręb 0009, o powierzchni 0,2515 ha, AM - 5, zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym tzw. "Dom Tyrolski" i budynkami gospodarczymi. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr ew. 965 o powierzchni 0,2515 ha, budynek mieszkalno - gospodarczy wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 236,10 m2, garaż z wiatą o powierzchni 100,50 m2, stajnia o pow. 16,30 m2, budynek  gospodarczy o pow. 19,40 m2. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej nr 966/7 o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem  JG1J/00002121/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Marta Sudoł.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 427.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 320.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 42.700,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.