KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Aktualne licytacje

I Licytacja lokalu mieszkalnego 59,29 m2 w Karpaczu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz WierzbickiKancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 6/2 (I piętro) tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl, konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 522...

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Mysłakowice

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2019 r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze...

II lictytacja lokalu mieszkalnego Obrońców Pokoju 12 Jelenia Góra

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 6/2 (I piętro) tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl, konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5...

Wzory dokumentów

Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :

  • dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz
  • odpowiedni wniosek egzekucyjny
Wzory dokumentów do pobrania:

 

Wzór wniosku egzekucyjnego - sprawa KM

 

 

- POBIERZ PLIK -

 

Wzór wniosku alimentacyjnego - sprawa KMP

 

- POBIERZ PLIK -

 

 

Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza

 

- POBIERZ PLIK -

 

 

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

 

- POBIERZ PLIK -

 

Pliki można otworzyć w darmowym programie Adobe Reader, który możecie Państwo pobrać: pobierz Adobe Reader